Wat is er nodig bij een consult?

Bij ieder consult is het belangrijk dat u geen luchtjes op doet om de concentratie niet te verstoren. Bij een eerste consult vraag ik u om deze luchtjes wèl in de verpakking mee te brengen zodat ik kan testen of ze wellicht invloed hebben op uw klacht.

Ik vraag u ook om alles wat u slikt (vitamines, mineralen, medicijnen) mee te brengen zodat ik die kan testen.

Wat gebeurt er bij een consult?

U komt binnen, krijgt een glaasje water en een blanco papier. U schrijft uw naam en telefoongegevens op dat papier, evenals uw email-adres en geboortedatum. Ik zit intussen tegenover u aan tafel met een pendel in mijn hand en kijk of ik u kan bereiken met mijn gevoel.

Ik werk met dat gevoel, de pendel is alleen een snelle manier om hetgeen ik voel concreet te maken. Bovendien helpt het pendelen me om me op u te concentreren.

Als u het papier ingevuld hebt en aan mij gegeven, vertelt u mij uw klachten, en dan ga ik aan het werk.U hoeft niets uit te trekken of te laten zien – ik doe alles op mijn gevoel. Het enige wat ik dus wel wil zien/voelen, zijn de spullen die ik u gevraagd heb om mee te nemen.

Op deze manier, al pratend en voelend, kom ik tot een conclusie over wat er verder zou moeten gebeuren om de klachten te verhelpen of te verlichten.