Niet lekker in je vel zitten

Het gebeurt nogal eens dat mensen bij me komen met nauwelijks aanwijsbare klachten. Geen energie, nergens zin in, een soort vaag zeurend gevoel ergens. Een voortdurend onbehagen, of een raar soort pijn. Ze twijfelen vaak of hun probleem ‘wel erg genoeg is’ en wachten dan maar tot het erger wordt, of misschien vanzelf over gaat.

Meestal is er wel degelijk iets aan de hand. In veel gevallen kan ik de oorzaak van zulke vage klachten opsporen. 

Een injectie die nare reacties heeft achtergelaten. Een infectie die de dokter niet heeft gevonden. Een nare gebeurtenis waarvan je vindt dat je er maar eens overheen moet zijn, maar die je op onverwachte momenten toch weer vastgrijpt. Het is heel belangrijk om dit serieus te nemen. Het lichaam liegt nooit. Het argument dat het wel ‘tussen de oren’ zal zitten is geen reden om er dan maar niets aan te doen. Het leven is al ingewikkeld genoeg zonder dit soort dingen erbij.